Honda Garancija

3 godine / 100.000 km standardne garancije

Honda garantuje da vozilo specificirano u Vašem Garantnom listu neće imati nikakve greške u materijalu, izradi i montaži u periodu od 3 godine od dana početka garantnog roka ili pređenih 100.000 km, u zavisnosti od toga koji se uslov prije ispuni. U toku ovog perioda Honda će besplatno otkloniti sve takve kvarove koji su se dogodili na Vašem vozilu, a u skladu su sa uslovima garancije definisanim u servisnoj knjižici.

3 godine garancije na površinsku koroziju

Honda garantuje da će vozilo navedeno u Vašem garantnom listu, biti bez korozije koja bi se pojavila na vidljivim obojenim površinama kroz period od 3 godine, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka. Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

5 godina garancije na izduvni sistem

Honda garantuje da će sklop izduvnog sistema vozila Honda navedenog u Vašem Garantnom listu, biti bez kvara nastalog uslijed korozije kroz period od 5 godina, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka. Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

12 godina garancije na koroziju karoserije

Honda garantuje da će vozilo navedeno u Vašem Garantnom listu, biti bez korozije koja je nastala u smjeru iznutra prema spolja na karoseriji i strukturnim dijelovima u periodu od 12 godina, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka. Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

10 godina garancije na koroziju šasije

Honda garantuje da će vozilo Honda navedeno u Vašem Garantnom listu, biti bez kvara nastalog kao posledica perforacije usled korozije na specifičnim komponentama* u periodu od 10 godina, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka.

Specifične komponente su:

 • Spone ogibljenja
 • Nosači ogibljenja
 • Poluosovina
 • Vodovi kočionog sistema
 • Vodovi goriva
 • Rezervoar goriva
 • Opruge ogibljenja

Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

8 godina IMA garancije

Honda garantuje da vozilo Honda specificirano u Vašem Garantnom listu neće imati nikakve greške u materijalu, izradi i montaži na IMA sistemu za specifične komponente* u periodu od 8 godina od dana početka garantnog roka ili pređenih 160.000 km u zavisnosti od toga koji se uslov pre ispuni. IMA , Integrated Motor Assistant garancija je dodatak standardnoj garanciji.

Specifične komponente su:

 • Stator elektro motora
 • Rotor elektro motora
 • Nadzorni modul za stanje akumulatora
 • Pretvarački modul snage motora
 • Sklop akumulatora
 • Kontrolna jedinica motora
 • Kontrolna jedinica akumulatora
 • AC/DC pretvarač

Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

Garancija na dodatnu opremu

Dodatna oprema, uključujući klima uređaj i audio opremu, koja je ugrađena prije nego što je novo vozilo predato maloprodaji pokrivena je garancijom od 3 godine ili 100.000 kilometara, u zavisnosti koji se uslov prije ispuni.

Dodatna oprema, uključujući klima uređaj i audio opremu, koju je Honda servis ugradio u novo vozilo u maloprodaji, pokrivena je garancijom od jedne godine ili kroz preostali period Standardne garancije, prema tome koji je period duži.

Kako ostvariti garanciju na dodatnu opremu?

Posjetite Honda servis, dovezite dodatnu opremu i ponesite servisnu knjižicu koja sadrži list registracije originalne dodatne opreme. Svaki dio na kome je u okviru garantnog roka ustanovljen kvar, uz uslov da su ispoštovani kriterijumi pod kojima je data garancija, biće besplatno zamijenjen u Honda servisu.